Mikä on Suomen Harmonikkainstituutti?

Suomen Harmonikkainstituutti on perustettu 29.3.1980 Ikaalisissa.

Instituutti ylläpitää harmonikkamusiikin arkistoa, jossa on nuotteja, nauhoituksia, kirjallisuutta, äänilevyjä, video-ohjelmia, lehtiartikkeleita ym. Lehtileikearkistossa on kaikki harmonikka-aiheiset artikkelit suomalaisista lehdistä 1980-luvun alusta lähtien, yhteensä yli 20 000 leikettä. Nuotistoa on kartutettu omin hankinnoin sekä monin lahjoituksin. Useita yksityisarkistoja ja –kokoelmia on päätynyt instituutille.

Instituutin arkistosta löytyy runsaasti lähdeaineistoa tutkimus- ja opinnäytetöitä varten. Instituutti tukee harmonikkamusiikkiin liittyvää tutkimusta. Instituutti julkaisi 2015 Suomalaisen harmonikan historia -kirjan.

Instituutin kautta voivat opiskelijat löytää myös kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittelupaikkoja ja jatko-opintomahdollisuuksia. Kansainvälisen harmonikkaliiton CIA:n arkisto perustettiin instituutin yhteyteen v. 2006.

Instituutti julkaisee harmonikkanuotteja, äänilevyjä ja -kirjallisuutta. Suuri osa julkaisutoiminnasta on oppimateriaalia eri tasoille.

Harmonikkainstituutti järjestää harmonikansoiton kursseja ja koulutusta harrastajille ja alan opettajille. Valtakunnallinen lasten ja nuorten harmonikka- ja viululeiri järjestetään vuosittain kesäkuussa Ikaalisissa.

Instituutti jakaa ja tiedottaa suomalaista harmonikkamusiikkia ulkomaille erityisesti alan ammattilaisten keskuuteen. Yhteysverkostossa on lähes 50 maata eri puolilla maailmaa.

Instituutilla on laaja museoharmonikkojen kokoelma, jossa oli yli 100 soitinta. Kokoelman vanhimmat soittimet ovat peräisin 1860-luvulta.

Instituutin toimitilat ovat Hanuritalossa Ikaalisten keskustassa. Toimitiloissa voi tutustua arkistoon, nuotti- ja äänilevykokoelmiin sekä myytäviin tuotteisiin. Samassa talossa on myös Suomen Harmonikkaliiton toimisto. Kansainvälisen Harmonikkaliiton CIA:n nuotisto ja arkisto sijaitsee myös samoissa tiloissa.

Suomen Harmonikkainstituuttia ylläpitää kannatusyhdistys, joka saa tukea Opetusministeriöltä ja Ikaalisten kaupungilta.