Instituutin toiminta-ajatus

Ikaalisissa sijaitseva Suomen Harmonikkainstituutti on kulttuurilaitos, joka tekee harmonikkamusiikkiin liittyvää julkaisu-, tallennus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä ylläpitää alan kansainvälisiä suhteita. Instituutti on perustettu v. 1980.

Suomen Harmonikkainstituutin sisarlaitoksia ovat Finlands svenska folkmusikinstitut Vaasassa, Rytmi-instituutti Seinäjoella, Kansanmusiikki-instituutti Kaustisilla ja Maailman musiikin keskus Helsingissä.

Hallinto ja talous

Harmonikkainstituuttia ylläpitää Suomen Harmonikkainstituutin Kannatusyhdistys r.y.

Kannatusyhdistyksen hallitus:

  • Professori Matti Rantanen (Salo), puheenjohtaja
  • Mus.tri Rauno Nieminen (Ikaalinen), varapuheenjohtaja
  • Kansanedustaja Arto Satonen (Sastamala)
  • Liikennöitsijä Timo Tuomisto (Ikaalinen)
  • Fil.tri. Marko Tikka (Tampere)

Toiminnantarkastajia ovat Jukka Lehto ja Hannu Tarna Ikaalisista. Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.6.2016 Hanuritalolla Ikaalisissa. Opetusministeriön avustus oli 37 000 €. Ikaalisten kaupungin myöntämä toiminta-avustus oli 9 000 €. Lisäksi Ikaalisten kaupunki tukee instituuttia toimitilojen vuokraosuudella.

Hankerahoitusta saatiin Pohjois-Satakunnan Leader-ohjelmasta. Muut instituutin menot on katettu omalla toiminnalla, tekijänoikeustuloilla ja julkaisujen myynnistä saaduilla tuloilla.

Instituutin kannatusyhdistys ry on yksi Sata-Häme Soi –festivaalin jäsenyhteisöistä.

Toimitilat ja henkilökunta

Instituutin johtajana on mus.maist. Kimmo Mattila. Instituutin toimitilat sijaitsevat Hanuritalossa Ikaalisten keskustassa. Samoissa tiloissa toimii Suomen Harmonikkaliitto ry. Käytettävissä on n. 190 m2 arkistointi-, toimisto- ja kokoustilaa sekä tilat myytäville julkaisuille. Harmonikkamuseon tilat sijaitsevat Soitinkeskus Akordiassa Ikaalisten Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen alueella. Kansainvälisen Harmonikkaliiton (Confédération Internationale des Accordionistes) arkisto on sijoitettu instituutin tiloihin Ikaalisiin. Kesätyöntekijänä oli lukiolainen Eetu Rytkölä.

Kurssit ja koulutusohjaus

Lasten ja nuorten valtakunnalliset harmonikka- ja viulukurssit pidettiin 12.-17.6.2016 Ikaalisten Kartussa Kauppilan Matkailutilalla. Kurssien opettajina toimivat Ari Lehtonen, Karoliina Paunonen, Heidi Velamo ja viulunsoiton opettajana Maarit Kyllönen. Avustajana toimivat Terri Kunnaskari ja Minna Ristamäki. Leirin ohjelma painottui yksityisopetuksen lisäksi runsaaseen yhteissoittoon ja huipentui päätöskonserttiin 17.6. Omalla Tuvalla.

Harrastusryhmien neuvonta ja ohjaus

Harmonikkakerhoille ja muille harrastajaryhmille on annettu ohjausta, nuottiapua sekä valmistettu räätälöityä yhteissoittoon painottuvaa oppimateriaalia. Instituutin koulutus- ja tietopalveluita on hyödyntänyt 26 eri musiikkioppilaitosta tai harmonikkaryhmää, joista viisi on ulkomaisia.

Instituutin asiakasrekisterissä oli toimintavuoden päättyessä 3983 osoitetta.

Julkaisutoiminta

Oma julkaisutoiminta käsittää uusia oppimateriaaleja, kansanmusiikkiohjelmistoa, yhteissoitto-ohjelmistoa sekä uusien harmonikkasävellysten julkaisuja. Lisäksi otettiin uusintapainoksia aiemmista nuottijulkaisuista. Uusia sävellystilauksia tehtiin kaksi, säveltäjät Harri Wessman ja Paavo Korpijaakko.

Arkistointi, tallennus ja aineiston digitointi

Instituutin äänitearkisto käsittää laajat kokoelmat haastatteluja, konserttitaltiointeja, radiotallenteita sekä julkaisemattomia äänitteitä. Aineiston digitointia jatketaan. Kohteina ovat varsinkin 1970-luvulta peräisin olevat nauhat, C-kasetit ja VHS-videonauhat.

CD-levyjen kokoelmaa on kartutettu n. 30 uudella levyllä. Keskeisimmät on esitelty Suomen Harmonikkaliiton julkaisemassa Hanuri-lehdessä. Alan kirjoja ja nuotteja on hankittu kirjastoon. Ulkomaisilta kustantajilta on pyritty hankkimaan kaikki uudet harmonikka-alan kirjat.

Instituutin tiloissa oleva CIA:n nuottikokoelma sisältää yli tuhat nimikettä. Näistä osa on harvinaisia alkuperäispainoksia harmonikalle sävelletystä taidemusiikista.

Nuotiston, valokuvien, diojen ja negatiivien digitointia on jatkettu. Laaja yli tuhannen CD-levyn kokoelma on jo aiemmin siirretty lähes kokonaan mp3-tiedostoiksi.

Kansainvälinen toiminta

Instituutti tiedottaa Suomessa monien kansainvälisten harmonikkakilpailujen ja tapahtumien osallistumisjärjestelyistä. Yhteistyöverkostossa ovat mm. Klingenthalin kansainväliset kilpailut Saksassa ja Arrasate Hiria –kilpailu Espanjan baskimaassa ja Kroatian Pulan Susret Harmonikasa -festivaali.

Ulkomaiset yhteydet ja ulkomaille suuntautuva suomalaisen musiikin tiedottaminen ja julkaisujen toimittaminen on osa instituutin päivittäistä toimintaa.

Toukokuussa instituutille tarjoutui erittäin harvinainen tilaisuus vierailla Pohjois-Koreassa Pjongyangissa ja esitellä siellä suomalaista harmonikkakulttuuria. Toinen eksoottinen vierailu oli elokuussa läntisen Kiinan Tachengiin. Tilaisuuksista on raportoitu Hanuri-lehdissä 2-2016 ja 3-2016.

Harmonikkamuseo ja harmonikan historia

Instituutin ylläpitämässä laajassa museosoitinten kokoelmassa on kaikki tärkeimmät suomalaiset harmonikkojen yli 50 vuotta vanhat mallit. Kokoelman vanhimmat soittimet ovat saksalaismallisia harmonikkoja 1880-luvulta. Kokoelmassa on 91 harmonikkaa. Lisäksi instituutin hallussa on Seppo J. Kotajärvi –säätiön omistama n. 40 harmonikan kokoelma. Osa kokoelmasta oli esillä instituutin kesänäyttelyssä Soitinkeskus Akordiassa.

Ikaalisten Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen hankkima harmonikanrakentaja Juho Pirjannin harmonikkaverstas työkaluineen, koneineen ja soittimineen on täydentänyt instituutin omaa kokoelmaa. Oppilaitos on tilanpuutteen takia purkanut verstaan.

Instituutilla on arvokas muotokuvakokoelma, jossa ovat Lasse Pihlajamaan, Paul Norrbackin, Johan Homanin, Viljo Vesterisen, Esko Könösen, Raimo Pihlajamaan, Taito Vainion, Viola Turpeisen, Aarre Lievosen ja Heikki Eräsen muotokuvat sekä Toivo Mannista esittävä puureliefi.

Harmonikkainstituutti on mukana Suomen Musiikkimuseo ry:n toiminnassa ja seuraa hankkeen etenemistä yhtenä alan toimijana ja keskeisen soitinkokoelman ylläpitäjänä. Yhdistys julkaisi 2016 toisen vuosikirjan, jonka toimittamiseen instituutti osallistui.

Yhteistyö Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen harmonikanrakennusosaston kanssa on ollut aktiivista. Osaston lopettaminen vuoden 2016 lopussa päätti pitkään jatkuneen yhteistyön.

Instituutin hallussa oleva kirjallisuus ja muu opiskelukäyttöön soveltuva oppimateriaali on oppilaitoksen käytettävissä.

Lasse Pihlajamaan 100-vuotissyntymävuotta juhlistettiin valokuvanäyttelyllä. Näyttely oli esillä kesän ja syksyn ajan Ikaalisissa ja Jämijärvellä sekä joulukuussa Helsingin Musiikkitalossa. Musiikkitalon näyttely liittyi läheiseen yhteistyöhön Sibelius-Akatemian kanssa.

Hanketoiminta

Instituutin hanke Kansanmusiikki kiertoon on tuottanut uutta aineistoa satakuntalaisesta pelimannimusiikista. Hankkeen sisältönä on tuottaa laaja pohjoissatakuntalaisen kansanmusiikin julkaisu, joka soveltuu musiikinopetuksen käyttöön nuorille. Hankkeen tarkoituksena on saattaa perinteinen kansanmusiikkisävelmistö myös uuden sukupolven käyttöön. Hankkeen myötä valmistuu eri soittimille soveltuva nuottiaineisto. Hankkeen rahoitus saadaan Pohjois-Satakunnan Leader-ohjelmasta. Ikaalisten kaupunki on myöntänyt hankkeelle tilapäislainan.

Tapahtumia, kilpailuja ja vierailuja

Lasten ja nuorten valtakunnalliset harmonikkakilpailut ”Minä soitan harmonikkaa” järjestettiin 8.-10.4. Hämeenlinnassa yhteistyössä Harmonikansoiton opettajat ry:n kanssa. Mukana oli yli 120 nuorta soittajaa eri puolilta Suomea. Instituutin osuus liittyy nuottijulkaisuihin ja –jakeluun, palkintoihin ja tiedottamiseen.

Harmonikkainstituuttiin ja harmonikkamuseoon kävi tutustumassa matkailijoita, harmonikansoiton harrastajia, opiskelijoita ja toimittajia sekä useita kansainvälisiä vieraita. Virolaisten harmonikkaopettajien ryhmä vieraili instituutissa 16.-17.10. Harmonikansoiton opettajat ry:n syysseminaari pidettiin instituutissa 22.10. seminaarin teemana oli opettajien työtilanne ja sen muutokset.

Instituutin arkisto ja kokoelmat tarjoavat ainutlaatuista aineistoa esim. tutkimus- ja opiskelukäyttöön perusopinnoista aina jatkotutkintoihin asti.

Harmonikkainstituuttiin on tilattu kaikki ulkomaiset omaan toimintaan liittyvät lehdet ja julkaisut.

Ikaalisissa, 22.5.2017

Suomen Harmonikkainstituutin Kannatusyhdistys ry, hallitus